Status på fremdrift for prosjektet

Prosjektleder Rune Glæserud fra Glommen Mjøsen skog informerer om fremdrift:

Rune Glæserud

Prosjektet med nye planprodukter i Kongsvinger ruller på. Vi er ferdig med datainnsamling og feltarbeid ute i skogen. Vi går inn i en ny fase med høringer ut mot deg som skogeier og beregninger. Innen kort tid vil du få tilgang til foreløpige data. Dette vil skje igjennom vårt digitale verktøy – Allma. Har du ikke bruker fra tidligere vil du få det.

Nå i første omgang vil vi gi alle skogeiere som har miljøfigurer på sin eiendom mulighet til å komme med innspill. Beskrivelse og informasjon rundt dette kommer i eget brev.

Videre vil nytt bestandskart legges ut i Allma til gjennomsyn. Det vil være mulighet for å melde tilbake tiltak som er utført i skogen etter at vi kartla din skog, for å komme helt ajour. Innspill på veier vil også være en del av tilbakemeldinger du kan gi oss.

Når ser jeg nye volumdata? Det vil være på plass i starten av desember. Deretter vil vi levere planprodukter inn mot jul og rett på nyåret.

Det vil bli flere kontaktpunkter og høringer fremover. Engasjer deg og kom med innspill. Ikke nøl med å ta kontakt om du lurer på noe.