iPad-vinnere

Det ble trukket to heldige vinnere av nettbrett med Allma etter at den opprinnelige bestillingsfristen for nye skogbruksplaner gikk ut 15. mars. Vinnerne ble Roar Seterseter og Torgeir Lia. Begge ble kontaktet og informert om dette for en tid tilbake.

Roar Seterseter og Torgeir Lia bestilte før fristens utløp, og vant hvert sitt nettbrett med Allma

Roar har har skogbruksplan-pakke nr 1 – Super. Han ser frem til å få ny skogbruksplan for sin eiendom Seterseter Nordre. Skogarealene til eiendommen ligger i Kongsvinger og Brandval, og har et totalt areal på omlag 5000 daa.

– Forventningen til den nye skogbruksplanen er at den skal være enkel og rask å bruke, og ikke minst enkel å vedlikeholde, sier Roar.

Torgeir har bestilt planpakke nr 2 – Pluss for sin eiendom Torshaug som ligger på Austmarka ca 2,5 mil sør-øst for Kongsvinger.

– Jeg bestilte ny skogbruksplan for å ha bedre oversikt på skogen, både med tilvekst og behov for tiltak, sier Torgeir.

Han har tro på digitale løsninger vil gjøre det enklere for både ham og andre skogeiere å følge opp skogens behov videre. Torgeir påpeker også at en digital og oppdatert oversikt vil være nyttig for neste generasjon som en gang skal ta over. Da ser de enkelt hva som er utført i denne skogen.