Info og bakgrunn for takstprosjektet

Formålet med taksten er å tilby skogeiere i Kongsvinger et oppdatert verktøy for forvaltning av sin skogeiendom. Miljøinformasjon i produktene vil ha en kvalitet og et omfang som tilfredsstiller miljøsertifiseringens krav slik at skogeier kan omsette tømmer og gjennomføre tiltak på eiendommen. Taksten gjennomføres i henhold til «Forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer». Miljøregistreringene revideres i tråd med gjeldene retningslinjer, samt vurderinger og konklusjoner fra de sertifiserte tømmerkjøperne. Taksten inngår i Statsforvalterens hovedplan for skogbruksplanlegging.

Takstområdet
Kartet viser de tre siste takstene i kommunen. Hele kommunens skogareal har aldri blitttaksert samtidig, derfor har deler av kommunen takster som nå nærmer seg 20år.

Takstområdet omfatter hele Kongsvinger kommune, samt noe areal i nabokommuner. Produktivt skogareal i kommunen er ca 800 000 dekar. Det vil kun registreres/revideres skogbruksplandata på eiendommer som bestiller et planprodukt. Det er en målsetting at det skal foreligge bestilling på 90% av arealet. Skogeiere som er registrert med en skogfondskonto og har over 50 dekar skog vil få tilsendt tilbud om nye skogbruksplaner pr post.

Organisering

Kontaktutvalget for skogbruk i Kongsvinger har etablert et takstutvalg for takstprosjektet. Takstutvalget består av representanter fra sertifiserte tømmerkjøpere, organisasjoner, offentlige myndigheter og private skogeiere.

Utvalget har siden vinteren 2021 blant annet arbeidet med tilbudsforespørsel og valg av takstselskap. Det er inngått avtale med Glommen Mjøsen Skog SA som vil gjennomføre taksten i perioden 2022-23. Prosjektleder for takstleverandør er Rune Glæserud.

Takstsutvalget består av:

 • Nils Lorentz Sæthern, leder takstutvalg
 • Jens Christian Delphin, skogeier
 • Martin Melbye, skogeier
 • Rune Aamold/Kjell Anders Vikan, Statskog
 • Hans Næss/ Lars Rundfloen, Glommen Mjøsen Skog
 • Even Bergseng, NORSKOG
 • Martin Hanestad/Magnus Lindberg, SB Skog
 • Roar Kjær, Statsforvalteren Innlandet
 • Halvor Egeberg, skogeier og leder Kontaktutvalget
 • Geir Tjugum, skogeier og medlem Kontaktutvalget
 • Reidar Steffenstorpet, Kongsvinger kommune. Sekretær takstutvalg