Informasjonsmøter

Vi har planlagt to informasjonsmøter i forbindelse med takstprosjektet. Første møte foregår digitalt via Teams den 22. februar kl 19.00-21.00.

Det andre møtet vil være «godt gammeldags» fysisk oppmøte på Bøndernes Hus – Brandval. Dato og tidspunkt for møtet på Bødernes Hus er 10. mars kl 19.00-21.00.

Påmelding via Glommen Mjøsen webside:

Link – Påmelding informasjonsmøter